Аверс Работник во Производство во графичка индустрија Аверс | Скопје 09 Февруари 2022

Постојана работа

[Полно работно време]

Дивајн Зоран ДООЕЛ ОПЕРАТОР/КА НА МАШИНИ ЗА ДОРАБОТКА Дивајн Зоран ДООЕЛ | Скопје 28 Октомври 2019

Постојана работа

[Полно работно време]

Дивајн Зоран ДООЕЛ ОПЕРАТОР/КА НА ШТАНЦ МАШИНА Дивајн Зоран ДООЕЛ | Скопје 28 Октомври 2019

Постојана работа

[Полно работно време]

Дивајн Зоран ДООЕЛ МАШИНСКИ ИНЖЕНЕРИ Дивајн Зоран ДООЕЛ | Скопје 28 Октомври 2019

Постојана работа

[Полно работно време]

Дивајн Зоран ДООЕЛ ОПЕРАТОР/КА НА МАШИНА ЗА OFFSET ПЕЧАТЕЊЕ Дивајн Зоран ДООЕЛ | Скопје 28 Октомври 2019

Постојана работа

[Полно работно време]

Дивајн Зоран ДООЕЛ КНИГОВЕЗЕЦ Дивајн Зоран ДООЕЛ | Скопје 14 Септември 2019

Постојана работа

[Полно работно време]

Дивајн Зоран ДООЕЛ ОПЕРАТОР НА МАШИНА Дивајн Зоран ДООЕЛ | Скопје 10 Септември 2019

Постојана работа

[Полно работно време]

Дивајн Зоран ДООЕЛ МАШИНСКИ ИНЖЕНЕР Дивајн Зоран ДООЕЛ | Скопје 10 Септември 2019

Постојана работа

[Полно работно време]

SOKO Gorica dooel АСИСТЕНТ ЗА НАБАВКА SOKO Gorica dooel | Скопје 29 Август 2019

Постојана работа

[Полно работно време]

SOKO Gorica dooel ОПЕРАТОР НА МАШИНА и РАБОТНИК ВО ПРОИЗВОДСТВО SOKO Gorica dooel | Скопје 29 Август 2019

Постојана работа

[Полно работно време]

Дивајн Зоран ДООЕЛ МАШИНСКИ ИНЖЕНЕР Дивајн Зоран ДООЕЛ | Скопје 21 Август 2019

Постојана работа

[Полно работно време]

Дивајн Зоран ДООЕЛ ОПШТ РАБОТНИК Дивајн Зоран ДООЕЛ | Скопје 21 Август 2019

Постојана работа

[Полно работно време]