TopJob.mk – суштината е во работата!


TopJob.mk е веб портал кој им овозможува на интернет корисниците лесен и брз пристап до голем број огласи за вработување.


TopJob.mk е веб портал кој им овозможува на компаниите во Македонија да ги објавуваат бесплатно своите огласи за вработување.


TopJob.mk НЕ е агенција за посредување за вработување и НЕ зазема никаква улога во односите помеѓу Работодавачи и Работобаратели. Нашата мисија единствено е да доставиме платформа преку која компаниите во Македонија можат лесно и брзо да ги објавуваат слободните работни места, а луѓето кои бараат работа да ги пронајдат најсоодветните работни места за нив.